Onze diensten

RI&E Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn alle installaties, apparaten en transportmiddelen waarmee gewerkt wordt en die een risico voor de veiligheid of gezondheid met zich mee kunnen brengen. Ook machines vallen hieronder.

Risico’s

Werken met machines kan dus gevaarlijk zijn. De medewerker kan:

 • zich snijden;
 • geraakt worden door bewegende onderdelen;
 • bekneld raken of geplet worden
 • te maken krijgen met wegvliegende deeltjes of ontsnappende gassen, stoffen of dampen;
 • in gevaar komen doordat een onjuist opgestelde machine gaat kantelen.

De uiteenlopende arbeidsrisico’s hangen samen met de (soort) machine. U als werkgever moet zich er vooraf van bewust zijn welke machines u aan uw medewerkers ter beschikking stelt.

Europese richtlijn

Voor machines die op de werkplek worden gebruikt, geldt de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, die is opgenomen in het Arbobesluit. Daarin staat dat machines geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers/gebruikers. Daarom moeten werkgevers alle machines periodiek laten onderhouden en keuren.

Warenwetbesluit

Alle machines die na 1995 zijn gebouwd moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en het Warenwetbesluit machines. Volgens het Warenwetbesluit machines:

 • mogen machines bij normaal gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in hun omgeving;
 • de machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden;
 • de veiligheid van deze machines wordt aangetoond door een CE-markering.

RisicoInventarisatie & -Evaluatie

Als u een machine plaats, kunnen allerlei nieuwe risico's optreden. Daarnaast komt het vaak voor dat de leverancier de machine onvoldoende veilig aflevert. Ongevallen liggen op de loer. Daarom moet u de risico's op de werkplek in kaart brengen: RI&E Arbeidsmiddelen (of machineveiligheid). 

NB Arbo Advies kan u hierbij helpen, zodat uw medewerkers veilig aan de slag kunnen!

  Nicol Pross-Blokhuis

  Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

  06 304 06 562

  Onze referenties

  Kies ook voor NB Arbo Advies

  Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen