Onze diensten

­ ­­Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Het is de laatste stap in de arbeidshygiënische strategie. Dus alleen als bron, collectieve of organisatorische maatregelen onvoldoende effect hebben, dan is het gebruik van PBM (tijdelijk) toegestaan. De focus moet altijd blijven liggen op de bovenliggede stappen. 

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een uitrusting die bestemd is om mensen te beschermen tegen een of meer risico’s die de veiligheid en gezondheid kunnen bedreigen. Het persoonlijk beschermingsmiddel wordt gedragen of vastgehouden door een persoon. Ook aanvullingen of accessoires kunnen een persoonlijk beschermingsmiddel zijn.

Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn:

 1. Ademhalingsbescherming
 2. Beschermende kleding
 3. Gelaatsbescherming
 4. Handbescherming
 5. Hoofdbescherming
 6. Oogbescherming
 7. Gehoorbescherming
 8. Valbeveiliging
 9. Voetbescherming

Eisen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan wettelijk vastgelegde producteisen.
 • De fabrikant van een persoonlijk beschermingsmiddel geeft aan waar zijn product tegen beschermd.
 • Werkgevers moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen en ze moeten goede voorlichting geven over het gebruik en onderhoud ervan.
 • Werknemers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het goed gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Op de pagina Soorten persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voor een aantal vaak voorkomende typen beschermingsmiddelen uitgelegd wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Het is vaak best lastig om de juiste keuze te maken. Biedt het voldoende bescherming? Kunnen medewerkers er goed mee werken? Dragen medewerkers de PBM op een juiste manier?

Neem contact op met NB Arbo Advies en wij helpen u graag verder. 

Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen