Onze diensten

Arbeidshygiëne (gezondheid)

NB Arbo Advies kan u op het gebied van gevaarlijke stoffen ondersteunen door samen met u een gevaarlijke stoffenbeleid op te zetten. Dit doen wij geheel op maat, het moet passen bij uw huidige bedrijfsprocessen. Onderdelen hiervan kunnen zijn: gevaarlijke stoffenregister, risico-analyse, het in kaart brengen van de aard, mate en duur van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, beoordeling van beheersmaatregelen. Kijk gerust verder bij gevaarlijke stoffen.

 • Geluid en lawaai
  In veel bedrijfssituaties komen hoge geluidsniveaus voor. Denk hierbij aan industriele machines, handgereedschap, maar ook heftrucks, vrachtwagens of bijvoorbeeld kinderdagverblijven. 
 • Klimaat
  Binnenklimaat in kantoorsituaties of industriele omgeving leiden regelmatig tot hinder bij medewerkers. Dit heeft directe invloed op het welbehangen en veelal het werkplezier en de productiviteit van medewerkers.
 • Trillingen
  Veel medewerkers in diverse beroepen staan bloot aan lichaams- en/of handarmtrillingen. Deze belasting kan klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat hebben. Heeft u op dit gebied een knelpunt en wilt u advies kijk dan ver bij trillingen.
 • Lichamelijke belasting
  Lichamelijke belasting of fysieke belasting komt in veel werksituaties voor. Preventief aandacht voor dit onderwerp is veelal van belang.
 • Biologische agentia
  Blootstelling aan biologische agentia kan tot gezondheidsklachten leiden. Heeft u of hebben uw medewerkers twijfel over eventuele blootstelling aan biologische agentia?
Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen