Onze diensten

Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren. In de regio Deventer en Zutphen verhuren en onderhouden we zo'n 14.000 woningen. Woonbedrijf ieder1 is een vaste waarde in de regio Stedendriehoek. Door onze zorg voor een goed en betaalbaar huis dragen wij bij aan leefbare steden en dorpen. De wereld om ons heen verandert, steeds sneller. Er dreigt daarbij meer afstand te ontstaan tussen mensen. Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een betaalbare woning te verhuren. Dat kunnen we alleen goed doen als wij de huurder kennen en de huurders ons. Het is onze uitdaging om dichtbij te zijn. Dicht bij de huurder. Dicht bij Huis.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de invoering van de Woningwet en de verbetering van onze dienstverlening. Met gemeenten, huurders en samenwerkingspartners in de wijken is een basis gelegd voor de bedrijfsvoering waar we op voort kunnen bouwen. We zijn trots op de professionaliseringsslag die de afgelopen jaren is doorlopen en gaan nu op weg naar een organisatie die dichter bij haar huurders staat en haar diensten efficiënter organiseert. Verhogen van de huurderstevredenheid is voor ons een belangrijk streven. Dat betekent iets voor de keuzes die verder gemaakt worden en de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd.

Terug
Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562