Onze diensten

­ RI&E – uitvoering

Biedt u uw medewerkers een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving? De Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) is bij uitstek een middel waarmee u en uw management structureel risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in beeld hebben kunnen beheersen. Het inventariseren van risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is een belangrijke stap naar het structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden. U kunt zo beleidsmatig en gestructureerd de arbeidsomstandigheden en veiligheid verbeteren en het welzijn verhogen. Het is het begin van een verbeter- en beheerscyclus.Door het nemen van maatregelen beperkt u niet alleen de risico's, het heeft een positieve invloed op de inzetbaarheid van uw medewerkers, het werkplezier en daarmee uiteraard ook de productiviteit. Tevreden medewerkers en meer rendement! En voorkomen van onnodige kosten van verzuim.  

De RI&E bestaat uit 3 delen:

  1. De inventarisatie van gevaren en de risicobeperkende maatregelen.
  2. De evaluatie van de risico's die aan de gevaren verbonden zijn. Tijdens de evaluatie schatten we in hoe groot de kans is dat de gevaren daadwerkelijk optreden en wat de gevolgen zijn voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn.
  3. De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden. De wijze waarop het gevaar wordt weggenomen of de kans op schade gereduceerd. Het Plan van Aanpak is hierbij het hulpmiddel.

Wij bieden vooral maatwerk en gaan graag met u in gesprek hoe u de RI&E vorm wilt geven. Een goede voorbereiding is het halve werk!

  • U kunt het volledig zelf doen, waarbij wij alleen de toetsing voor u verzorgen. 
  • Daarnaast hebben wij ervaring met het begeleiden van preventiemedewerkers, zodat zij de RI&E zelf uit kunnen voeren.
  • Uiteraard kunnen we ook de gehele RI&E voor u verzorgen in de vorm van (volledige of gedeeltelijke) uitbesteding.

Belangrijk is dat management en medewerkers betrokken zijn. Dit vergroot draagvlak en wij vergeten niet dat zij het beste weten wat er op de werkvloer speelt.

Tot slot

U bent vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Art. 5) verplicht een actuele RI&E te bezitten. 

Is uw bedrijf VCA gecertificeerd? Wij kunnen een VCA-RI&E (functiegericht) verzorgen.

Kijk ook op: RIE.nl

Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen