Arbeidshygiëne
is essentieel voor rendement

Advies en begeleiding bij gevaarlijke stoffen, geluid/lawaai, binnenklimaat, biologische agentia, maar ook uw risicoinventarisatie& -evaluatie (RI&E) als basis van een actueel arbobeleid.

Direct vakkundig advies?

Nicol Pross-Blokhuis

Al lange tijd gecertificeerd arbeidshygiënist (RVK) en Hoger Veiligheidskundige (RHVK)

Een Gezonde en Veilige werkomgeving is essentieel om het optimale rendement uit uw organisatie te halen. Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn namelijk veel meer betrokken, productiever en verzuimen minder.

Over NB Arbo Advies

Een gezond en veilig werkomgeving

Essentieel advies voor een optimaal rendement

Risicoinventarisatie& - Evaluatie (RI&E)

De Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) is bij uitstek een middel waarmee u en uw management structureel risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in beeld hebben kunnen beheersen.

Meer hierover...

Arbeidshygiënische onderzoeken

Onderzoek op het gebied van gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, stof, lasrook), geluid en lawaai, binnenklimaat, trillingen, lichamelijke belasting en biologische agentia.

Meer hierover...

Veiligheidskundige adviezen

Een werkplekonderzoek- en advies is een kort onderzoek en advies voor een individuele medewerker gericht op de werkzaamheden in relatie tot de werkplek, werkhouding, werkorganisatie enz. aan de hand van de 5W's.

Meer hierover...

Gevaarlijke stoffen

Helpt u op een gestructureerde wijze de arbeidsomstandigheden te verbeteren. U kunt denken aan OHSAS 18001, VCA etc. NB Arbo Advies heeft ervaring op het gebied van het opzetten van en het begeleiden van organisaties met een arbomanagementsysteem.

Meer hierover...

Corona risicoinventarisatie en - evaluatie

Preventieve aandacht voor verschillende onderwerpen in de vorm voorlichting (of een toolbox) vergroot het bewustzijn bij uw medewerkers. Zeer belangrijk om uw organisatie Veilig en Gezond te houden!

Meer hierover...

4-stappen zelfinspectie gevaarlijke stoffen

Een handige en waardevolle tool waarmee u voldoet aan alle wettelijke eisen. Een handig hulpmiddel om te voorzien in de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen.

Meer hierover...


Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op Arbogebied

Bekijk Tweets

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Onze specialismen

Diverse arbeidshygiënische onderzoeken en diensten op maat. Wij kunnen het onderstaande voor u betekenen:

  • Risicoinventarisatie& - Evaluatie (RI&E)
  • Arbeidshygiënische onderzoeken
  • Werkplekonderzoek en -advies
  • Arbomanagementsysteem en beleidsadvies
  • Preventievoorlichting
  • Register Gevaarlijke stoffen
Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen