Onze diensten

Centraal staat dat de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) belangen behartigt, bijdragend aan een gunstige economische ontwikkeling en maatschappelijke positie van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ruim 90 leden aangesloten. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland.

Het verenigingsbureau van Nevedi is gevestigd in Rijswijk. Ondersteund door het verenigingsbureau, werken verschillende commissies en werkgroepen aan een vitale diervoederketen. De bestuursstructuur en het organogram van de vereniging zijn te vinden in het hoofdmenu Vereniging.

Nevedi tracht samen met haar leden een positief ondernemingsklimaat te bereiken in dialoog en samenwerking met ketenpartners en relevante stakeholders als overheden en maatschappelijke organisaties. De achterban vraagt Nevedi daarbij scherpere keuzes te maken. Enerzijds om te beperken in het aantal activiteiten. Anderzijds qua richting van die activiteiten. Vanuit het besef van de financiële positie van veel hun afnemers, vragen leden onze activiteiten te laten renderen in versterking van de maatschappelijke en vooral economische positie van veehouders; voor hen moet het voer tot meer waarde leiden.

Terug
Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562