Onze diensten

Arbomanagement

Wilt u structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid verbeteren? Heeft u behoefte aan structuur?

Een arbomanagementsysteem kan uw organisatie helpen op een gestructureerde wijze aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden. De risicoinventarisatie & -evaluatie en het Plan van Aanpak zijn de basis voor samenhangd beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het arbomanagementsysteem sluit hierbij aan.

Bedrijfsprocessen zijn belangrijk bij het opzetten van een arbomanagementsysteem. Het systeem moet geen doel op zich zijn, maar u helpen structureel uw organisatie te toetsen en te verbeteren. Arbomanagementsystemen zijn gebaseerd op twee principes: de procesgerichte benadering en de Deming-cirkel of 'plan-do-check-act' cyclus.

NB Arbo Advies kan u helpen met het vorm geven van een arbomanagemensysteem. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met het opzetten van arbobeleidsstukken, deelname aan arbocommissies en het samenstellen van een arbohandboek. Wij bieden maatwerk!

 

Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen