Onze diensten

Biologische agentia

Biologische agentia op het werk

Biologische agentia is de verzamelnaam voor micro-organismen als schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Biologische agentia kunnen de gezondheid van medewerkers aantasten. Dit soort stoffen komt in veel bedrijven voor. Denk aan situaties waarbij medewerkers werken met dieren, planten of plantenresten, insectenbeten etc. De effecten van blootstelling van medewerkers aan biologische agentia kunnen variëren van weinig klachten (zoals kleine verkoudheden en irritaties aan de luchtwegen) tot chronische en ernstige ziekten. Het is zaak om de blootstelling aan biologische agentia goed te beheersen. De risico's moeten bekend zijn en de medewerkers moeten de hygiënische maatregelen kennen, goede beschermende kleding/handschoenen dragen en weten hoe te handelen.

NB Arbo Advies kan u helpen met:

  • een oriënterende werkplekonderzoek, op basis waarvan we een op maat advies geven en/of een onderzoeksplan en Plan van Aanpak maken.
  • het in kaart brengen van de aard, mate en duur van de blootstelling aan biologische agentia.
  • het treffen van de juiste beheersmaatregelen.

Wet- en regelgeving

Arbobesluit artikel 4.85 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie.

Meer informatie?

Arbozone en biologische agentia

Arboportaal en biologische agentia

Legionella factsheet

Gezondheidsraad en endotoxine

Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen