Onze diensten

­ RI&E – toetsing

Bent u in het bezit van een RI&E en wilt u deze laten toetsen? Wij helpen u graag verder. NB Arbo Advies biedt maatwerk en houdt het vooral praktisch, uiteraard voldoet u daarmee wel aan de wet.

De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Hierbij kijken we of de RI&E aan de eisen voldoet of de RI&E volledig is. We geven tevens een aanzet tot een Plan van Aanpak.

Of de toetsing noodzakelijk is hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort instrument dat is gebruikt:

  1. Max. 40 uur arbeid per week: u heeft een RI&E in bezit, deze hoeft niet getoetst te worden.
  2. Max. 25 werknemers in dienst: het RI&E-document hoeft niet getoetst te worden. Mits u gebruik maakt van een goedgekeurde branche-specifieke en in de CAO opgenomen en door een deskundige getoetst RI&E-instrument. 
  3. Voor organisaties waarvoor niet zo'n CAO-RI&E-instrument bestaat, bijlft een RI&E toets verplicht.
  4. Voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers: zij moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.
Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen