Onze diensten

CMR Stoffen

Werkt u met Carcinogene, Mutagene of Reprotoxische (CMR) stoffen?

Dan geldt er een aanvullende registratieplicht. Ook mag u bij maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie niet zomaar een lager niveau toepassen. 

Omdat CMR stoffen op de lange termijn kunnen leiden tot kanker of de kans daarop vergroten is een goede registratie wettelijk verplicht. Een CMR stof kan ook het erfelijk materiaal beschadigen of in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken. Naast kanker kan een CMR stof ook leiden tot schade aan de long- en luchtwegen of aan het zenuwstelsel.

U heeft de volgende CMR (registratie)verplichtingen:

  • Maak inzichtelijk welke CMR stoffen gebruikt (kunnen) worden of ontstaan op de werkvloer;
  • Motiveer waarom een CMR stof gebruikt wordt. Is het 100% noodzakelijk? Zijn er gezondere alternatieven?
  • Bepaal in welke mate medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan de stof
  • Registreer aan welke CMR stoffen de medewerkers zijn blootgesteld;
  • Registreer de blootstelling op persoonsniveau.

Op alle niveaus helpen wij u graag verder. 

Ook zijn wij u graag van dienst om op een juiste manier een keuze te maken voor een registratiesysteem. 

Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen