Onze diensten

Verdiepende inventarisatie verplichtingen

Een verdiepende RI&E is eigenlijk niets anders dan een verdiepingsslag voor specifieke risico’s.

Neem gevaarlijke stoffen: met het constateren van het feit dat er sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, is er nog geen complete inventarisatie. Omdat het te ver gaat om daar binnen de RI&E op in te gaan, wordt er dan vaak gekozen voor de vorm van een aparte, verdiepende RI&E op een specifiek onderwerp. Daarin wordt dieper ingegaan op vragen zoals: aan welke stoffen worden werknemers blootgesteld, hoe vaak, wanneer en wie precies.

In het Arbobesluit zijn voor verschillende onderwerpen ‘nadere RI&E-verplichtingen’ opgenomen. Daaruit volgt een lijst van onderwerpen waarvoor in de praktijk vaak een verdiepingsslag nodig is:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Beeldschermwerk
  • Psychosociale Arbeidsbelasting
  • Explosieve veiligheid
  • Biologische agentia
  • Fysische factoren (zoals trillingen en lawaai)
  • Persoonlijke beshscermingsmiddelen
  • Bijzondere groepen (onder andere jeugdigen en zwangeren)
  • Kunstmatige optische straling
  • Arbeids- en rustijden

Bij de meeste verdiepende onderzoeken kan NB Arbo Advies uw partner zijn. 

Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

Nicol Pross-Blokhuis

Arbeidshygiënist RAH / Hoger Veiligheidskundige RHVK

06 304 06 562

Onze referenties

Kies ook voor NB Arbo Advies

Bedrijven of instellingen die ook voor ons hebben gekozen